Ιδιωτική Σύνταξη

Εκτύπωση
retir


  • Σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό μας Σύμβουλο θα επιλέξετε την κατάλληλη πρόταση για την περίπτωσή σας. Διαθέσιμα είναι σύγχρονα αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να σας αποφέρουν τα μέγιστα κέρδη και να πραγματοποιήσουν όλες σας τις επιθυμίες. Εσείς επιλέγετε τη διάρκεια του προγράμματος! Εσείς επιλέγετε το ποσό, που είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε! Εσείς και μόνο εσείς επιλέγετε το ποσό, που θα επιθυμούσατε να λάβετε πίσω!
  • Το μεγαλύτερο προσόν των προγραμμάτων αυτών είναι η ευελιξία.
  • Κι όλα αυτά ενώ βγαίνετε διπλά κερδισμένοι εξαιτίας όλων των φοροαπαλλαγών, που προσφέρει το ελληνικό κράτος.